hľadámE mladých STaTIKOV!

Máš ambície robiť na VEĽKÝCH veciach?

PRIDAJ SA k NÁM

Náplň práce:
Statické výpočty, modelovanie nosných konštrukcií, dimenzovanie prierezov, navrhovanie výstuže, príprava výkresovej dokumentácie v profesii statika pre rôzne stupne projektu – TO vŠeTkO OD PRvých MeSIAcOv

Miesto práce: Bratislava, Nitra

Benefity:
Požiadavky:
Preferované znalosti a zručnosti:
Životopis a portfólio prác (z praxe alebo zo štúdia), prosíme, posielať na mailovú adresu: office@prodis.sk

Uzávierka žiadostí: 15. 6. 2020

© PRODIS plus s.r.o.
Made by CODES CREATIVE